Bezpieczeństwo i komfort użytkowania maszyn rolniczych

Bezpieczeństwo i komfort użytkowania maszyn rolniczych

2018-01-01 Rolnictwo i hodowla 0

Badania homologacyjne są integralną częścią procedury urzędowej, stanowiącej o dopuszczeniu homologowanego pojazdu do ruchu na drogach publicznych. Badania homologacyjne przeprowadzają tylko upoważnione placówki badawcze zgodnie z metodami testów opisanych w odpowiednich regulaminach.

Diagnostyka układu hamulcowego ciągnika i przyczepy rolniczej

Przyczepy rolnicze noweZe względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego układy hamulcowe pojazdów rolniczych, muszą spełniać szereg wymagań dotyczących między innymi skuteczności hamowania, działania podczas hamowań powolnych, oraz dużej szybkości działania podczas hamowań nagłych. Przyczepy rolnicze nowe, ciągniki, oraz pojazdy już eksploatowane podlegają kontroli i ocenie stanu technicznego zespołów, mających istotny wpływ na sprawność techniczną pojazdu w świetle stawianych im wymagań. Aktualne wymagania dotyczące układów hamulcowych ciągników i przyczep zawarte, w obowiązujących przepisach można pogrupować według grup, odnoszących się do zespołów zasilających, jak np. sprężarka, regulator ciśnienia, zbiorniki sprężonego powietrza, oraz zespołów sterujących pneumatycznych układu hamulcowego. Dodatkowe wymagania stawiane są również grupie zasadniczego i postojowego układu hamulcowego ciągnika. Poza wymaganiami warunkującymi dopuszczanie pojazdu do ruchu drogowego, istnieją specyficzne wymagania dotyczące szczelności układu, oraz niezawodności i trwałości zespołów, części w różnych warunkach eksploatacji powietrznych układach hamulcowych.

Szczelność układu sprawdza się poprzez pomiar spadku ciśnienia, w układzie po określonym upływie czasu. Współczesna aparatura, oraz zastosowanie nowoczesnych metod diagnozowania powinno poprawić bezpieczeństwo, oraz komfort użytkowania ciągników agregatowanych z przyczepami i maszynami rolniczymi.