Co warto wiedzieć o pomiarach drgań?

Co warto wiedzieć o pomiarach drgań?

2018-05-12 Technika i technologia 0

 

Gdy pracujemy na przykład w firmie zajmującej się produkcją betonu możemy być narażeni na działanie bardzo silnych drgań, które muszą spełniać odpowiednie normy. Aby możliwe było ich przestrzeganie warto spytać swojego pracodawcę o to czy w firmie zostały zamontowane odpowiednie urządzenia, mające za zadanie stały pomiar drgań występujących podczas pracy poszczególnych maszyn.

Odpowiednie normy – użycie dokładnych mierników

mierniki drgańJeśli chcemy aby wykonywana przez nas praca nie stanowiła zagrożenia dla naszego zdrowia i życia warto poprosić swojego pracownika o to aby wyposażył nas w odpowiednie urządzenia służące do kontrolowania poziomu i natężenia występujących na naszym stanowisku pracy drgań. Takie mierniki drgań powinny zostać odpowiednio ustawione względem dopuszczalnych dla naszego zawodu norm określonych w przepisach prawa pracy. Jest to bardzo istotne ponieważ w przypadku ich znaczącego przekroczenia mamy obowiązek zaprzestania wykonywanej w danej chwili pracy oraz poinformowania osoby odpowiedzialnej za konserwację maszyn o awarii, jaka doprowadziła do przekroczenia dopuszczalnych norm. Warto także pamiętać o tym aby sprawdzać ważność homologacji takiego właśnie miernika gdyż w przypadku jej braku nasza praca nie będzie chroniona co może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku. Jeśli zaś chodzi o codzienną obsługę takiego właśnie miernika to polega ona jedynie na jego włączeniu oraz wyłączeniu po skończonej pracy. Dzięki wszystkim tym czynnikom będziemy mogli być pewni, iż jesteśmy właściwie chronieni podczas pracy.

Wyposażanie pracownika w urządzenia służące do monitorowania poziomu drgań ma bardzo znaczenie na poziom jego bezpieczeństwa podczas pracy. Opisane powyżej rozwiązanie pozwoli nam ochronić naszych pracowników nie tylko przed wypadkami, lecz także wieloma chorobami będącymi następstwem takiej pracy.