Czym jest odwadnianie osadów

Czym jest odwadnianie osadów

2019-07-31 Usługi 0

Proces odwadniania osadów jest ściśle związany z oczyszczaniem ścieków. To właśnie tam podczas przeróbki ścieków powstają osady, które wykazują różne właściwości odporności i podatności na odwadnianie. Uzależnione jest to od konkretnego rodzaju procesu jakim zostały poddane osady ściekowe.  

Metody odwadniania osadów ściekowych

odwadnianie osadówCałkowity proces odwaniania osadów polega na doprowadzeniu do najniższego poziomu zawartości w nich wody. Obniżeniu podlega woda kapilarna, która występuje niezależnie od siły grawitacji. Odwadnianie osadów powoduje powstanie z osadów suchego placku oraz czystego odcieku, który pozbawiony jest jakichkolwiek zawiesin. Dzięki temu zmniejsza się objętość całego osadu. Cały proces dzielony jest na kilka etapów. Najpierw powstaje osad przefermentowy, który transportuje się do specjalnej stacji gdzie podlega kolejnym procesom. Tam umieszczany jest w przeznaczonych do odwadniania osadów urządzeń. Producenci oferują kilka rozwiązań. Można umieścić je na przykład w filtracyjnych prasach taśmowych. Nie jest to jedyny sposób odwaniania. Innym przykładem jest zastosowanie pras komorowych czy pras śrubowych. Spotyka się także wykorzystanie wirówek oraz dekanterów, które również spełniają swoje zadanie odwadniania osadów. Nie jest ważne, które urządzenie zostanie użyte, gdyż każdy z nich doprowadza do obniżenia zawartości wody w osadach. Ostatnim etapem jest przepompowanie odcieków do specjalnie do tego przygotowanych kanałów ścieków surowych przy użyciu prasy taśmowej.

Polielektrolit często stosowany jest jako dodatek do odwadniania osadów, gdyż powoduje wzrost efektywności całego procesu odwaniania. Wykorzystanie przyrządów do zmniejszenia poziomu wody w osadach powoduje, że uzyskuje się suchą masę w przedziale od 16 % do 20 %.