Rozbudowa budynku na terenie Warszawy

Rozbudowa budynku na terenie Warszawy

2018-10-25 Przestrzeń miejska i domowa 0

W trakcie użytkowania obiektów mieszkalnych na terenie Warszawy często zachodzi konieczność ich przebudowy lub rozbudowy. Sytuacja ta jest w dużej mierze związana z rozwojem firmy, która do swojego poprawnego funkcjonowania potrzebuje większej przestrzeni. W przypadku budynków, których właścicielami są te same podmioty, które zarządzają firmą sytuacją niekomfortową jest przeprowadzka do innego obiektu.

Inwentaryzacja sprawdza poprawność wykonania projektu

inwentaryzacje budowlane warszawaWłaśnie dlatego często na etapie projektu zakładana jest ewentualność rozbudowy obiektu w przyszłości. Dzięki temu właściciel firmy jest w stanie podjąć odpowiednie kroki, które mają na celu rozwój przedsiębiorstwa. Rozbudowa lub przebudowa obecnego obiektu wiąże się jednak z formalnościami, których należy dopełnić. Jedną z takich formalności są między innymi inwentaryzacje budowlane warszawa, które mają za zadanie oszacować stan faktyczny obiektu po przebudowie. Podczas takiej inwentaryzacji sprawdzane są wszelkie dokumenty związane z przedsięwzięciem takie jak chociażby projekt budowlany. Grupa inżynierów uprawniona do wykonywania tego rodzaju czynności sprawdza poprawność dokumentacji technicznej oraz sposób wykonania rozbudowy. Jeśli wszystko jest ze sobą zgodne i zostało przedstawione na odpowiednim poziomie szczegółowości budynek dostaje dopuszczenie do użytkowania.

W przypadku wystąpienia nieścisłości może wystąpić sytuacja, w której podczas inwentaryzacji osoby je przeprowadzającą zakwestionują pewne rozwiązania. W takim przypadku zarządca musi dostosować stan faktyczny obiektu do uwag zgłoszonych przez wykonujących inwentaryzację. Jest na to określony czas po którym jest dokonywana kolejna inwentaryzacja. Przedstawiona powyżej procedura dokonywania inwentaryzacji budowlanych może się różnić pomiędzy poszczególnymi miastami.