Metody optymalizacji zużycia energii

Metody optymalizacji zużycia energii

2018-06-13 Usługi 0

W związku z zachodzącymi zmianami technologicznymi oraz środowiskowymi wiele zakładów przemysłowych decyduje się na wdrażanie rozwiązań, które mają na celu optymalizację zużycia energii. W zależności od rodzaju inwestycji efekty mogą być różne.

Czynności związane z audytem energetycznym

Audyt energetyczny Pierwszą fazą optymalizacji procesów jest bilans energetyczny przedsiębiorstwa. Bilans ma za zadanie wykazać, które czynności czy urządzenia zużywają najwięcej energii. Kolejnym etapem jest analiza czy można zmienić w jakiś sposób rozpływ energii. Nierzadko zdarza się, że do poprawnej analizy niezbędna jest osoba z zewnątrz, która zajmuje się na co dzień procesem optymalizacji zużycia energii. Taką osobą jest audytor energetyczny. Audyt energetyczny jest czynnością, którą przeprowadza odpowiednio wykwalifikowana osoba w celu obniżenia zużycia energii w zakładzie. Czynności, które są prowadzone w trakcie audytu mają na celu wskazanie konkretnych działań, które należy podjąć w firmie w celu obniżenia kosztów. Czynności te mogą obejmować na przykład wymianę źródeł światła na bardziej energooszczędne, zmianę kolejności wykonywanych czynności, przejście na inną taryfę rozliczeniową, modernizację maszyn czy zmiany w procesie technologicznym. Jak widać zakres podejmowanych czynności jest niezwykle szeroki. Wszystko to sprawia, że osoba wykonująca audyt energetyczny musi cechować się szerokimi kompetencjami w zakresie branży oraz działalności zlecającej firmy. Warto dodać, że nierzadko audytor energetyczny współpracuje z technologiem zakładowym w celu zmiany zachodzących procesów.

Potwierdzeniem przejścia kontroli jest odpowiednie świadectwo oraz sprawozdanie, w którym zebrane są wszystkie uwagi oraz sposoby zmiany bieżącego stanu rzeczy. Inwestor w porozumieniu z audytorem energetycznym może wybrać najważniejsze inwestycje, które przyniosą największe korzyści.